Ochrana osobních údajů

Firma VONO SPORT s.r.o. se zavazuje chránit soukromí všech svých zákazníků. S jejich veškerými osobními údaji nakládáme plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ( jména, příjmení, adresy ). Tyto údaje slouží pouze pro interní potřebu a nebudou poskytnuty třetím stranám. Jsou také plně zabezpečeny proti zneužití podle zákona o ochraně osobních údajů.
Firma VONO SPORT s.r.o. vymaže registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.