Reklamační řád

Záruční podmínky a reklamace : 

Na všechny výrobky nabízené firmou VONO SPORT s.r.o. na internetových stránkách www.vono.cz platí zákonná záruční lhůta 24 měsíců ode dne převzetí zboží, která je stanovena zákonem (§ 620 OZ). Poskytnuta záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti výrobků, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem a intenzitě užívání vydržet. Reklamaci je nutno uplatnit ve firmě VONO sport, v níž bylo zboží zakoupeno (s příslušným prodejním dokladem) bez zbytečného odkladu, aby mohla být správně posouzena a vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění. Byla-li smlouva uzavřena pomocí komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 OZ od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Navrácení zboží:

Odesláním e-mailu na adresu novotny@vono.cz s textem: Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (datum) . . . . číslo dokladu nebo faktury . . . . a požaduji vrácení uhrazené částky. Datum, jméno a příjmení, adresa.
Zboží pak kupující na vlastní náklady doručí na adresu prodávajícího (VONO SPORT s.r.o., 29. dubna 259/33, 700 30 Ostrava–Výškovice) spolu s přiloženou kopii výše uvedeného e-mailu.

Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopii dokladu o koupi zboží v našem obchodě. Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující. Zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková zásilka nebude převzata. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám plnou kupní cenu zašleme složenkou na udanou adresu nebo převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 14-ti pracovních dnů po obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného nebo upraveného na přání kupujícího.